Damiana, Romana, Romany

-2.2°C

Podpisali porozumien...

5 lutego w Starostwie P...

Podpisali porozumienie

Czas na ferie

Gminny Ośrodek Kultury w...

Czas na ferie

Powrót fotoradarów?

Prawo i Sprawiedliwość r...

Powrót fotoradarów?

Klimat

KRAJOBRAZ ZIEMI OLSZYŃSKIEJ

Gmina Olszyna położona jest w dolinie przez którą przepływa potok Olszówka - lewobrzeżny dopływ rzeki Kwisy. Typowa dla przejściowego klimatu zmienność pogody oraz położenie geograficzne gminy, to skarbnica wielu gatunków roślin i schronienie dla zwierząt. W ciągu całego roku przeważają tu wiatry zachodnie, a zimą wschodnie i północno-wschodnie. Późną jesienią i wczesną wiosną docierają wiatry halne przynoszące duże ilości opadów. Ponieważ Olszyna leży w kotlinie, dość często występuje tu tzw. "pogoda zastożkowa". Niekorzystne warunki klimatyczne posiadają doliny cieków stanowiące miejsca tworzenia się mgieł, mrozowisk, a także gromadzenia mas wychłodzonego powietrza spływającego z wyższych partii terenu. Stosunki termiczno-wilgotnościowe są tu w dużym stopniu modelowane warunkami wodnymi: podmokłości stałe i okresowe, wody płynące i stojące. Wody dolin są źródłem mgieł, które przy słabym przewietrzeniu nie przemieszczają się w obszary pozadolinne. Istniejące jeziora wywierają specyficzny wpływ na mikroklimat. Są one źródłem ochładzania powietrza w okresach ciepłych, natomiast w okresach chłodnych są one rezerwuarem ciepła.