Damiana, Romana, Romany

-2.2°C

Podpisali porozumien...

5 lutego w Starostwie P...

Podpisali porozumienie

Czas na ferie

Gminny Ośrodek Kultury w...

Czas na ferie

Powrót fotoradarów?

Prawo i Sprawiedliwość r...

Powrót fotoradarów?

Aktualności

Informacja o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej

Informacja o Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
Drogi Mieszkańcu!
Informujemy, że Gmina Olszyna przystąpiła do opracowania  „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej".

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:
•    redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej,
• poprawy jakości powietrza
• zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:
• termomodernizacje budynków
• wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii
• działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)
• modernizacja oświetlenia ulicznego
 
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej.
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Olszyna  w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy  Państwu  ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta skierowana jest do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, a także do instytucji, zakładów oraz przedsiębiorstw, znajdujących się na terenie gminy Olszyna, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.
Ankietę w wersji papierowej można otrzymać i wypełnić w Urzędzie Miejskim w Olszynie bądź pobrać z udostępnionych poniżej załączników:  http://www.bip.olszyna.nv.pl/Article/get/id,18244.html
Zachęcamy również do wypełnienia ankiety!