Amandy, Jana, Juliana

25.2°C

Podpisali porozumien...

5 lutego w Starostwie P...

Podpisali porozumienie

Czas na ferie

Gminny Ośrodek Kultury w...

Czas na ferie

Powrót fotoradarów?

Prawo i Sprawiedliwość r...

Powrót fotoradarów?

Slider

Podpisali porozumienie

Podpisali porozumienie

5 lutego w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu miało miejsce spotkanie, którego finał rozpoczyna całkowicie nowy rozdział w historii służby zdrowia w gminie Olszyna. Burmistrz Olszyny Leszek Leśko i Starosta Zgorzelecki Artur Bieliński podpisali porozumienie w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie i Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu.

Od czerwca 2015 roku władze samorządowe Olszyny zastanawiały się jak wyprowadzić na prostą gminną służbę zdrowia. Odpływ pacjentów, nieprzychylne opinie, a zwłaszcza trudności ekonomiczne placówki w końcu zadecydowały o podjęciu konkretnych działań, których celem jest poprawa sytuacji. Od samego początku wszystko toczyło się głównie wokół finansów. W 2011 roku strata wynosiła 20.918,78 zł, w 2012 – 7.684,58 zł, a w 2014 już 135.518,80 zł. Jak mówi sekretarz gminy Halina Białoń – wyjścia były tylko dwa. Gmina, z uwagi na bardzo wysokie zadłużenie, mogła zamknąć ośrodek zdrowia i pozostawić mieszkańców z informacją, że powinni leczyć się w Gryfowie lub Lubaniu. Drugim wyjściem było zmierzenie się z problemem i dokonanie zmiany w funkcjonowaniu placówki, dzięki czemu mieszkańcy nie pozostaną z niczym. Najpierw padła propozycja przekształcenia w niepubliczny ośrodek zdrowia. Jednak ta koncepcja nie przetrwała długo. Jesienią 2015 roku zadecydowano o połączeniu z Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Zgorzelcu, który obsługuje podobną placówkę m.in. w Gryfowie Śl. i - jak zgodnie podkreślają włodarze gminy oraz sami radni - to był strzał w dziesiątkę.

- Rada Społeczna Gminnego Ośrodka Zdrowia jednogłośnie podjęła uchwałę o połączeniu się z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu. Ogromna przychylność ze strony kierownictwa szpitala – pani dyrektor Zofii Barczyk oraz innych osób, które współdecydują o połączeniu - bardzo nas przybliżyła do zrealizowania tego przedsięwzięcia – mówi burmistrz Leszek Leśko. - Wiemy doskonale, że duży może więcej i stąd jesteśmy przekonani, iż połączenie się ze zgorzeleckim szpitalem daje ogromne możliwości i szanse. Nie chcielibyśmy, żeby ludzie częściej chorowali, ale aby mieli większe możliwości leczenia i profilaktyki, a takie może nam zaoferować już dzisiaj kadra szpitala w Zgorzelcu.

W ślad za uchwałą Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia 10 grudnia 2015 roku w specjalnej wizji lokalnej, przygotowanej przez dyrektor Zofię Barczyk, uczestniczyli radni Rady Miejskiej. Zwiedzając SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Zgorzelcu mogli zobaczyć jak funkcjonuje placówka oraz dowiedzieć się o planach i możliwościach oferowanych przez tę jednostkę. Tego samego dnia odbyła się sesja wyjazdowa Rady Miejskiej, podczas której radni zapoznali się z koncepcją przedsięwzięcia, a po dyskusji jednogłośnie podjęli uchwałę o połączeniu obu jednostek służby zdrowia.

- Finał będzie taki, że od 1 czerwca br. na bazie naszego Gminnego Ośrodka Zdrowia będą przyjmować pacjentów lekarze z Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu, kierując ich również w razie potrzeby do wspomnianego szpitala na niezbędne badania i konsultacje – zapewnia burmistrz Olszyny.

5 lutego br. to data otwierająca kolejny etap w przedsięwzięciu, które docelowo ma zmienić znacząco sytuację na rynku usług medycznych w gminie Olszyna. Podczas spotkania, w którym udział wziął burmistrz Olszyny Leszek Leśko wraz ze swymi współpracownikami – sekretarz gminy Haliną Białoń i skarbnikiem gminy Barbarą Chołuj, zostało podpisane porozumienie ze starostą zgorzeleckim Arturem Bielińskim i wicestarostą Andrzejem Tycem w obecności szefowej szpitala - dyrektor Zofii Barczyk. Wszystkie te działania – jak podkreślał podczas rozmów włodarz Olszyny - idą w tym kierunku, aby służba zdrowia na terenie gminy funkcjonowała z jeszcze lepszym skutkiem. W ramach porozumienia olszyński samorząd przekazuje dla Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu jeden biurowców dawnych Olszyńskich Fabryk Mebli (tzw. budynek techniczny). Obecnie przygotowywane są wnioski wraz z dokumentacją na zagospodarowanie tego obiektu. Kierownictwo zgorzeleckiego szpitala chce jak najszybciej przystąpić do remontu kapitalnego nowej przychodni. Zgodnie z zaprezentowaną koncepcją będzie się w niej mieściła podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz dzienny dom opieki medycznej dla osób powyżej 65. roku życia.

- Połączenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie i Wielospecjalistycznego Szpitala w Zgorzelcu to jest przede wszystkim rozszerzenie pola działalności naszej powiatowej placówki zdrowia. I to jest ten element, który jest istotny z naszego punktu widzenia – mówi starosta zgorzelecki Artur Bieliński. - Druga kwestia jest taka, że szpital ma do spełnienia pewną misję, zresztą jak każda placówka ochrony zdrowia, i dzięki temu będzie ona realizowana także poza granicami naszego powiatu.

- Zawsze mówię, że większy może więcej. Dlatego też bardzo chętnie podejmuję takie wyzwania. Dowodem na słuszność naszych decyzji jest m.in. przykład Sieniawki, która po przejęciu od Urzędu Marszałkowskiego jest dziś jednym z najpiękniejszych i najlepiej zagospodarowanych obiektów służby zdrowia w województwie dolnośląskim. Pacjenci są zadowoleni, utrzymane są miejsca pracy i to jest dla mnie najważniejsze – podkreśla dyrektor Zofia Barczyk, szefowa Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu. – Drugim takim dobrym przykładem jest Gryfów Śl., gdzie przychodnia została przekazana pusta. My ją wyposażyliśmy, podpisaliśmy kontrakty, a społeczeństwo jest z tego bardzo zadowolone. Podobnie propozycja połączenia z Olszyną wpisuje się w nasze zamierzenia, bo jest to bezpieczeństwo przez rozwój. Nie ukrywam, że jest to duże wyzwanie, tym bardziej że swego czasu nastąpił odpływ pacjentów i trzeba włożyć dużo pracy w to, aby wszystko zaczęło poprawnie funkcjonować. Trzeba stworzyć dobrą kadrę, dobre wyposażenie i warunki, żeby pacjenci chcieli wrócić i aby otrzymali dobrą obsługę medyczną w pełnym zakresie - dodaje.

Porozumienie o przejęciu SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu szczegółowo reguluje stosunki własnościowe i pracownicze. Zgodnie z tym dokumentem, który zostanie opublikowany również w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Gminny Ośrodek Zdrowia w Olszynie do 1 czerwca br. ma zostać wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego i innych tym podobnych rejestrów. Po tej dacie zakładowi przejmującemu, a więc szpitalowi w Zgorzelcu, użyczony zostanie budynek dotychczasowej przychodni, by możliwe było prowadzenie w niej działalności leczniczej. Jednocześnie gmina Olszyna zobowiązała się do nieodpłatnego przekazania dla Wielospecjalistycznego Szpitala dawnego budynku technicznego OFM z przeznaczeniem na przebudowę i utworzenie w nim nowej przychodni. Trzeba jeszcze wspomnieć, że w momencie połączenia placówek w jedną instytucję gmina Olszyna będzie musiała przejąć jeszcze zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Przedsięwzięcie, którego koszt wstępnie został wyliczony na około 3.000.000 zł, ma się zakończyć w III kwartale 2017 roku.