Damiana, Romana, Romany

-2.2°C

Podpisali porozumien...

5 lutego w Starostwie P...

Podpisali porozumienie

Czas na ferie

Gminny Ośrodek Kultury w...

Czas na ferie

Powrót fotoradarów?

Prawo i Sprawiedliwość r...

Powrót fotoradarów?

Aktualności

Mali Odkrywcy

Mali Odkrywcy

„Mali odkrywcy” to jedna z ofert spotkań dla najmłodszych w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie. Oferta została utworzona we współpracy z Centrum Dziecka i Rodziny oraz Fundacją J.A. Komeńskiego z Warszawy.

W szkoleniu, które zostało przeprowadzone w październiku zeszłego roku zostało przeszkolonych 12 osób reprezentujących między innymi takie instytucje jak szkoły podstawowe, przedszkola, harcerstwo, ośrodek kultury, biblioteka, szkoła językowa.
- Celem szkolenia było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez rozwijanie ich umiejętności krytycznego myślenia, ciekawości poznawczej oraz umiejętności współpracy w grupie - mówi koordynatorka przedsięwzięcia Karina Animucka. - Podniesienie umiejętności pedagogów, instruktorów oraz innych dorosłych w zakresie wprowadzania nowych metod pracy, pozwalających na rozwijanie potencjału społecznego i intelektualnego dzieci, a także podniesienie świadomości rodziców i środowiska lokalnego na temat znaczenia wspierania rozwoju dzieci.
Szkolenie przeprowadził Dominik Kmita - pedagog społeczny, nauczyciel edukacji początkowej, absolwent szkoły trenerów biznesu TROP, członek Zarządu Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, trener Akademii Komeńskiego - Ośrodka Kształcenia Ustawicznego i Doskonalenia Zawodowego przy Instytucie Komeńskiego.
W ramach szkolenia zostały przeprowadzone takie projekty jak:
• Projekt „Jabłko” – przeprowadzony przez Wiolettę Kurczewską (Szkoła Podstawowa nr 1 w Olszynie - wychowawca kl.3); 
• Projekt „Chleb” – przeprowadzony przez Paulinę Zielińską (Gminne Przedszkole Publiczne w Olszynie);
• Projekt „Kamień” – przeprowadzony przez Karinę Animucką (instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie);
• Projekt „Ziemniak” – przeprowadzony przez Aleksandrę Papadopulos (instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie);
• Projekt „Drzewo” – przeprowadzony przez Bożenę Zynel (oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach) oraz Jolantę Kaczmarek (Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Biedrzychowicach);
• Projekt „Drewniana altana” – przeprowadzony przez Iwonę Kaletyńską (stowarzyszenie Federacja Skautingu Europejskiego);
• Projekt „Piłka” – przeprowadzony przez Gabrielę Rawlik oraz Katarzynę Maksymczuk (szkoła języków obcych w Mirsku);
• Projekt „Rzepka” – przeprowadzony przez Marzenę Kuczyńską oraz Beatę Sobiesiak (Przedszkole Miejskie nr 3 w Lubaniu);
• Projekt „Jajko” – przeprowadzony przez Sylwię Ogrodnik-Salawę (Szkoła Podstawowa w Stankowicach).

Podejście projektowe uczy dzieci logicznego myślenia, stawiania pytań, zdobywania wiedzy poprzez eksperymentowanie oraz wyciągania wniosków. Projekty badawcze to metoda pracy, która zakłada, że proces zdobywania wiedzy przez małe dzieci jest procesem naturalnym, spontanicznym i samodzielnym. Rolą prowadzącego nie jest nauczanie, ale koordynowanie pracy dzieci, organizowanie przestrzeni badawczej tak, aby samodzielnie zdobywały wiedzę.
Niebawem w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie zostanie zaprezentowana pierwsza część wystawy dotycząca   trzech projektów oraz ich przedstawienie przez prowadzących. Obecnie prowadzony jest kolejny projekt pt. „Sklep”.